Historik

En arkitekt på byggnadsfirman Diös fick 1959 i uppdrag att rita en lekskola. Den stod färdig samma år. 1984 stod emellertid halva förskolan tom, eftersom de flesta barn skulle ha heltidsförskola. Stabby Montessoriförskola öppnade 1985 i den tomma halvan. När Stabby lekskola sedan upphörde helt 1992 flyttade montessoriförskolan in i även resten av huset.

Våra lokaler

Förskolans lokaler är ljusa och luftiga. Eftersom huset är byggt på 50-talet är byggmaterielen rena, huvudsakligen trä, glas och tegel.
Huset är byggt i vinkel med ingång åt Prästgårdsgatan och på baksidan finns en skyddande, solig gård med gott om plats för barnen att cykla och springa.

Maria Montessori såg de första sex åren som den allra viktigaste i en människas liv. Därför är miljön så betydelsefull, för det är ur den som det växande barnet ska hämta sina livskunskaper.
När man bygger upp en montessoriförskola måste en mängd hänsyn ges till barnens olika förutsättningar och intressen.  Alla möbler och saker är i lagom storlek så att inget hindrar barnen i deras sysslor.

De yngre barnen har sin hall och sin avdelning i en vinkel av huset, de äldre i den andra. Rummen är indelade i ämnesområden: det finns en del för praktiskt arbete, en för sensoriskt, och en för vardera geografi. biologi, matematik och språk. Allt i enlighet med Montessoris principer. ”Det ska vara lätt för barnet att överblicka.”

Vårt arbete

Montessoripedagogikens fyra grundpelare är: barnet i centrum, miljöns betydelse, barnens olika utvecklingstakt och de viktiga första sex åren.

Miljön är utformad så att alla kan verka fritt men på olika sätt och nivåer. Vi vuxna är barnens guider.

Vardagen blandas med aktiviteter både ute och inne. Många gånger gör vi utflykter i naturen eller i staden.

 

 

 

 

 

 

Historik bild 1Historik bild 2Våra lokaler